Stanislav Jirak

Another personal website

Třídy civilizace

Civilizace je souborem mnoha referenčních rámců, tedy především politické uspořádání.
Jinak, univerzálně aplikovatelné. Možná lineární.

Třída 1

Prvky

Hierachické a kategorické (třídní) uspořádání společnosti; pyramidová struktura; nepřirozená centralizace; mohutnost státního aparátu; obecná uniformita; dogmatismus; symboly; ideologie anebo víra; akcentovanost armády; orientace k vnějšímu nepříteli; snaha o silovou expansi, pokud zdroje umožňují

Vývoj

Spíše stagnace až úpadek, časem rozpad.

Konvergence

Komunismus (SSRS, Fidelova Kuba, Kimova Korea, … ), Fašismus (Hitlerovo Německo, … ), Šovinismus (Frankovo Španělsko, … ), Totalismus, Absolutismus, …-mus

Třída 2

Prvky

Hybridní přístup mezi Třídou 1 a Třídou 3 – navenek spíše prvky Cat1 (stát) a směrem k nižší úrovni (člověk) směřování ke Cat3.

Vývoj

Spíše stagnace až pomalý společenský vývoj. Může být plynulá konvergence ke 3. třídě, ale reálným rizikem je i singularita politicko-sociálního systému.

Konvergence

Demokracie a všechny ostatní -kracie

Třída 3

Prvky

Decentralizace až distribuce; polymorfismus a fluidita; granulalita; osobní svobody; plurarita s konvergencí k optimu; přirozená centralizace a vznik multi-clusterů; objektivita; lehkost a transparentnost; orientace na vzájemný obchod a dobré vztahy; obecné splývání s nižšími fluktuacemi

Vývoj

Exponenciální. Stabilita na obecném měřítku.

Konvergence

Seasteading, Blockchain, Internet, Mozek 

 

 

Poznámka

<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1246-5b7290fa68197' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1246&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1246-5b7290fa68197' data-name='like-post-frame-143084524-1246-5b7290fa68197'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: