Stanislav Jirak

Another personal website

Demokracie 3.0

Předpoklad

Během záporné fáze ekonomického cyklu dochází k nárustu populisticko-extrémistických vlivů.

Návrh

Prezídium P3 utvořené z rotujících skupin prezídií P21w(i)

Popis

 • Sdružená prezídia P21w(i) rotující v rámci jednoho cyklického prezídia
 • Konsensuální rozhodování na obou úrovní (L0 * L1 – násobení přenosu)
 • Skupiny P21w(i) odrazem různých dob – ruzných vlivů – ty stabilní budou mít největší vliv (žádoucí). Z toho také plyne zachování skupin bez doplňování stavu při nenadále situaci.
 • Předpokládaná délka funkčního cyklu = Frekvence volby x Počet skupin P21w
 • Parametry funkčního cyklu P3 omezeny shora délkou lidského života a sdola délkou odhadované ekonomické periody

Typ struktury:

Příklad:

 • Střední délka života = 77 let
 • Délka ekonomické fáze = 7 let
 • Očekávaná spodní věková hranice zvolení: 50 let
 • Očekávaný interval funkčního cyklu: (7; 77-50=27)
 • ———————————————————————-
 • Počet skupin: 7 (Sokratovo číslo; prvočíslo; liché číslo)
 • Frekvence volby: 3 roky
 • Délka funkčního cyklu = 21 let
 • Nejvíce pravděpodobný počet členů = 21 (při kostatním počtu kandidátů P21w(i))

Implikace:

 • 21 = 3x uvažovaná délka ekonomické fáze – tj, je žádoucí, aby P3 bylo zavedeno během kladné půl-periody
 • Na vrcholu ekonomického cyklu souhlas 81.84% voličů se skupinou P21w(i) – s druhou skupinou ceteris paribus 96.7% a dále pokračování konvergence geometrickou řadou.
 • Majorita populistických skupin 4/7 = 12 let = 85% celé uvažované délky ekonomického cyklu a 4 volby v řadě. Pokud by všechny měli stejný názor v konkrétní věci.

Poznámka

 • Jelikož systém cyklických prezídií P21w(i)^početSkupin se zdá sám o sobě představovat již dostačující pojistku, je otázkou, zda-li by horní komora podle uspořádání tradičních demokracií stále efektivně plnila svůj smysl a nebyla tak nadbytečná.
 • Vzhledem k lidmi přímo volenými zástupci v dostatečujícím množství, stejně tak otázka efektivity a etiky systému politických stran a jejich koalic.

Diskuze

 • Problém zpětné vazby vzhledem k neodvolatelnosti -> systém by měl být dostatečně robustní a předpokládaná délka fukčního období zároveň co nejkratší.
 • -> Parametry: 3 x 5 = 15 let = ~1 ekonomická perioda

Reference

 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Průměrná_délka_života
<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1301-5b72911ce7b9f' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1301&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1301-5b72911ce7b9f' data-name='like-post-frame-143084524-1301-5b72911ce7b9f'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: