Stanislav Jirak

Another personal website

Demokracie 3.0

Je žádoucí, aby vliv sofistikovaných voličů byl, co nejvyšší a to i zejména během dočasných negativních socio-ekonomických vlivů.

Předpoklad

 • Během záporné fáze ekonomického cyklu dochází k nárustu populistického a extrémistického vlivu.

Návrh

Prezídium utvořené ze skupin P21w

Koncept

 • Standartní prezídia P21w sdružená do jednoho orgánu
 • Frekvence volby x počet skupin P21w = předpokládaná délka funkčního období (cyklu)
 • Násobení přenosu díky zachování konsensuálního rozhodování na obou úrovních
 • Počet skupin a délka volební periody kompromisem mezi délkou ekonomického cylku a lidského života

Typ struktury:

Parametry (proměnné):

Délka ekonomického cyklu: ~7+ let

 • počet skupin: 7
 • frekvence volby: 3 roky
 • délka politického cyklu 7×3=21 let
  = 1/3 ekonomické fáze, 0.75 současné ekonomické periody (uvažované)
 • Počet členů při předpokládaném konst. počtu kandidátů: 21

Průměrná délka dožití: 79.5 let
Nejvyšší předpokládaný průměrný věk zvolení: 79 – 21 = 58 let

Fixní podmínka: Nedoplňování stavu P21w při úmrtí člena.

Popis:

Jestliže na vrcholu ekonomického cyklu podle provedené simulace P21w bez vlivu clusterů by s nejpravděpodobnějším uspořádáním skupin souhlasilo 81.84% voličů, pak s druhou skupin P21w by svého kandidáta ceteris paribus mělo v Prezídiu již 96.7% všech voličů a hodnota by dále geometrickou řadou konvergovala ke 100%.

Majoritní populistické skupiny by nyní musely ovládnout při daných parametrech 4/7 prezídia (57%), což by vyžadovalo výrazné působení nepříznivých socio-ekonomických vlivů o délce alespoň 12 let.  To je v současné době 0.85 celé uvažované délky ekonomické periody.

Důležitá poznámka

Jelikož systém cyklických prezídií P21w^početSkupin představuje již sám o sobě dostatečnou pojistku, horní komora z tradičního uspořádání by v takovém případě postrádala svůj smysl.
Vzhledem k dostatečnému počtu a lidmi přímo volených zástupců, stejně tak systém politických stran a jejich koalic.
Neefektivní tří-složkové řízení, by tak mohlo být nahrazeno jednoduchým jedno-složkovým.

Diskuze

 • Parametry: 3 x 5 = 15 let
 • Problém zpětné vazby
<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1301-5b0839f043adf' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1301&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1301-5b0839f043adf' data-name='like-post-frame-143084524-1301-5b0839f043adf'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: