Stanislav Jirak

Just Another personal website

Demokracie 3.0

Abstract

Na základě předchozích, již provedených, simulací se zdá, že systém cyklických skupin P21w sdružených do jednoho orgánu by mohl díky násobení přenosu dále minimalizovat vliv populismu na celkový výkon zastupitelské funkce vlády napříč ekonomickou periodou a zároveň s tím, díky dostatečnému počtu členů v takovém orgánu, by většina voličů mohla mít své zastoupení na nejvyšší úrovni konvergující geometrickou řadou k velmi vysoké hodnotě.
Díky takto vysokému zastoupení a vnitřní bezpečnosti systému, tak vyvstává otázka o efektivitě více-složkového rozhodovacího procesu a etice systému politických stran.

Princip

 • Díky konsensuální rozhodování na obou úrovní by docházelo k násobení přenosu a tím k další minimalizaci rizika vlivu populismu.
 • Různé skupiny P21w(i) by byly odrazem společenských nálad dané doby => ty stabilní by měly celkově větší vliv.
 • Předpokládaná délka funkčního cyklu = Frekvence volby x Počet skupin P21w
 • Interval funkčního cyklu P3 omezen shora délkou lidského života a sdola délkou odhadované ekonomické periody

Typ struktury:

Příklad

 • Střední délka života = 77 let
 • Délka ekonomické fáze = 7 let
 • Očekávaná spodní věková hranice zvolení: 50 let
 • Očekávaný interval funkčního cyklu: (7; 27)
 • ———————————————————————-
 • Počet skupin: 7
 • Frekvence volby: 3 roky
 • Délka funkčního cyklu = 21 let
 • Předpokládaný počet členů = 21

Závěr

Navrhnutý systém by na základě dříve provedených simulací a analýzy mohl na vrcholu ekonomického cyklu nabízet zastoupení na vládě až 81.84% voličů s první skupinou P21w(i) a s druhou pak ceteris paribus 96.7%, přičemž toto číslo by dále konvergovalo geometrickou řadou s počtem skupin v prezídiu.
Populisté by nyní k uplatnění vlivu potřebovali získat majoritu ve své skupině a zároveň všechn ostatních skupinách v prezídiu v jedné konkrétní věci, což v daném příkladě představuje 4/7 skupin, tj. uvažovanou délku trvání negativnitně ovlivňujícího fundamentu 12 let = 85% (ekonomické periody).

Diskuze

 • Odvolatelnost a zpětná vazba
<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1301-5d0b890729765' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1301&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1301-5d0b890729765' data-name='like-post-frame-143084524-1301-5d0b890729765'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: