Stanislav Jirak

Just Another personal website

Prezídium 21

 

Abstract

Efekt více členů P21w sdružených v jednom orgánu by de-facto mohl přesouvat schéma zastupitelské vlády od menšiny nad většinou, k většině nad menšinou, přičemž jsou to zároveň nejméně populističtí kandidáti, jenž mají nejvyšší šanci na uplatnění celkového vlivu.

Simulace

Parametry:

  • Počet kandidátů: 9
  • Počet členů prezídia: 3

Předpoklad: Množství hlasů = Pravděpodobnost zvolení

Na základě simulace P21w:

Podle vyjádření vzájemné podpory kandidátů po prvním kole následující clustery:

  • Cluster 1: Jiří Drahoš – Pavel Fišer, Marek Hilšer, Michal Horáček
  • Cluster 2: Miloš Zeman – Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek

Z nich utvořen příklad majoritních dvojic pro získání většinového vlivu prezídia

  • C1: Jiří Drahoš – Pavel Fišer
  • C2: Miloš Zeman – Jiří Hynek

Jejiž pravděpodobnost zvoleni P(A∩B) v absolutním měřítku je:

  • C1: 7.74 [%]
  • C2: 0.2 [%]

Relativní pravděpodobnostní matice pak:

Množství rozložení všech hlasů:

Při uvažování nejpravděpodobnějšího složení prezídia podle simulace P21w:

Prezidenti: Jiří Drahoš + Pavel Fišer + Marek Hilšer = 81.48%

Zhodnocení výsledků

V provedené simulaci vycházející z reálných dat, má nejvíce preferovaná majoritní dvojice 38.5x vyšší šanci na uplatnění vlivu, než-li dvojice Clusteru 2.
Tato dvojice C1 samotná již představuje 58.41% hlasů udělených hlasů ze součtu všech kandidátů pomocí D21w.
Při uvažování nejpravděpodobnějšího složení prezídia by 81.84% voličů vyjádřilo souhlas s uvedeným uspořádáním.

 

Diskuze

  • Lichý počet členů prezídia vs. Prvočíselný
  • Stejná váha hlasů členů prezídia vs. Odstupňovaná podle získané podpory

Ke stažení

 

<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1282-5d0b865fc387d' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1282&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1282-5d0b865fc387d' data-name='like-post-frame-143084524-1282-5d0b865fc387d'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: