Stanislav Jirak

Another personal website

Prezident 21w

Motivace

Klasický volební model D21 efektivně omezuje kontroverzní možnosti, ale zároveň s tím v praxi může vést k omezení favorita sofistikovaných voličů.

Anotace

Porovnání tradičního volebního modelu, D21 a zavedení váženého systému do D21 (D21w).

Simulace

Zdroje dat

  • Reálné volby: https://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/vysledky-voleb-1-kolo/
  • Simulace D21: https://www.prezident21.cz/results/listing

Parametry D21w

  • 1. +hlas: 3b.
  • 2. +hlas: 2b.
  • 3. +hlas: 1b.
  • 1. -hlas: -2b.
  • 2. -hlas: -1b. (zde hypoteticky)

Poznámka

Hodnoty D21 a D21w jsou korelovány vzhledem k výsledkům reálných voleb; účastnící hry Prezident 21 představovali/představují specifickou skupinu voličů.
Korelační koeficient nezohledňuje vliv clusterů; prezidentem P21 by byl pravděpodobně Marek Hilšer.
K vyjádření vektoru jsou však dostačující.

Výsledky

 

Zhodnocení výsledků

Vážený systém s jedním negativním hlasem (1nv) se zdá neomezovat dvojici kandidát-protikandidát.
Efekt více negativních hlasů se zdá mít minimální dopad na možnosti středu, zatímco výrazně omezuje nejvíce kontroverzní možnosti.

Závěr

Vážený systém s efektem více záporných hlasů, se zdá být díky přesnějšímu vyjádření vůle voličů více efektivní v posilování vlivu sofistikovaných voličů a omezování kontroverzních možností.

Ke stažení

 

<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-1259-5b7290c1ae0ee' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=1259&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-1259-5b7290c1ae0ee' data-name='like-post-frame-143084524-1259-5b7290c1ae0ee'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: