Stanislav Jirak

Just Another personal website

Bledá modrá tečka

“Podívejte se znovu na tu tečku. To je zde. To je domov. To jsem my. Na ni, každý koho milujete, každý koho znáte, každý o kom jste kdy slyšely, každý člověk, který kdy byl; žil svůj život.
Souhrn veškeré radosti a utrpení, tisíců sebevědomých náboženství, ideologií, a ekonomických doktrích, každý lovec a sběrač, každý hrdina a bázlivec, každý tvůrce a ničitel civilizace, každý král a poddaný, každý mladý pár v lásce, každá matka a otec, doufající dítě, vynálezce a průzkumník, každý učitel morálky, každý zkorupovaný politik, každá superstar, každý nejvyšší vůdce, každý svatý a hříšník; v historii našeho druhu žili tam – na smítku prachu v paprsku Slunce.

Země je velmi malé pódium v obrovské kosmické aréně.
Pomyslete na nekončící krutosti způsobené obvyteli jednoho rohu tohoto pixelu na sotva odlišných obvytelých nějákého jiného rohu; jak časté je jejich neporozumění, jak dychtiví jsou zabít jeden druhého, jak vroucí jejich nenávisti. Myslete na řeky krve prolíté těmi všemi generály a císaři, aby se mohli ve slávě a triumfu, stát na okamžik pány zlomku tečky.

Naše sebestřednost, představa sebe-důležitosti, iluze že máme nějáké privlegováné místo ve vesmíru, jsou vyzývány tímto bodem bledého světla. Naše planeta je osamělé mítko v obrovské obklopující kosmické temnotě. V naši neprozřetelnosti, ve vší této rozlehlosti, je zde žádný náznak, že přijde pomoc od někuď jinuď, zachránit nás před sebou samými.

Země je jediný dosud známý svět hostící život. Není zde kam jinam, alespoň v blízké budoucnosti, by mohl náš druh druh migrovat. Navštívit, ano. Usadit se, ne ješte. Ať se Vám to líbí či ne, na ten moment, Země je naše stanoviště.

Řiká se, že astronomie je pokorný a charakter-tvořící zážitek. Není zde možná lepší demonstrace pošetilé lidské ješitnosti, než-li tento vzdálený obrázek našeho malého světa. Pro mě, to potrhnuje naši zodpovědnost jednat více vlídně jeden s druhým, a zachovávat a opatrovat bledou modrou tečkou, jediný domov, který jsem kdy měli.”

Překlad části textu Carla Sagana

Kniha: Pale Blue Dot: A Vision of Human Future in Space

<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-656-5ce1834c01550' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=656&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-656-5ce1834c01550' data-name='like-post-frame-143084524-656-5ce1834c01550'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: