Stanislav Jirak

Just Another personal website

Je Keynesiánský model lepší, než nabídkou-tažená ekonomika?

Klasická ekonomika Adama Smitha, Jean-Baptiste Saye a Frederica Bastiata se stala známá jako nabídkou tažená ekonomika, která předpokládá, že toto je jediný cyklus produktivity, který může vytvýřet bohatství a vést k vyšímu životnímu standartu všech.

V letech 1860, mnoho ekonomů školy Marginalismu poskytklo řadu přesvědčivých důkazů, že toto tvrzení je pravdivé. Tyto práce bylo současné k práci Karla Marxe Das Kapital a řada autorit pokládá za pravděpodobné, že jejich práce četl i Marx a uvědomil si chybu v jeho vlastní práci, což byl důvod proč dále nerozvíjel jeho teorii (následující svazky byly publikovány Engelsem z neaktuálních poznámek).

To je důležité, protože to přivádí nabídkou-taženou ekonomiku vs. poptávkou-taženou (Keynesianskou) do ostrého střetu: Pokud poptávkou tažená ekonomika je pravdivá, pak zde není žádný základ pro socialismus.
John Maynard Keynes navrhnul jeho přístup k ekonomice s rozsáhlou vládní kontrolou, těžkým zdaněním a silným přerozdělením, jako ekonomiku sociálních demokratů.

Keynes měl 2 argumenty proti Sayovu zákonu.
První, v době 1. světové války, tvrdil, že peníze mohou sloužít jako dočasná zásobárna hodnoty. Aniž by musel jít do detailu, toto poskytklo politiků více ospravdlnění pro větši kontrolou nad ekonomikou a pomohlo udělat Keynese miláčkem doleva-tíhnoucích politické třídy.
Druhý přišel v roce 1936, v jeho díle “The General Theory”, ve kterém tvrdil, že inflace je lékem na nezaměstnanost. Nicméně, stagnace během Carterový let v USA, kde vysoká míra nezaměstnanosti byla společně s vysokou mírou inflace, prokázala Keynesianskou teorii jako chybnou.

A tak, Keynesianismus a jeho povaláčná verze, Neo-Keynesianismu, byla pohřbena.
Vlastně ne tak docela, přotože v politických kruzích, když je něco mrtvé a prokázáno jako chybné, neznamená to, že to musíte pohřbít. A tak tu máme “Novou Keynesiánkou ekonomiku”, zkrácenou verzi, která odhodila příliš očividné chyby v Keynesiánském modelu, ale snaží si udržet tak veliké opodstatnění pro politickou kontrole, jak jen je to možné.
Protože pojednává primárně o zvládání reesí a nezaměstnanosti, pojdmě se podívat, jak prozatím funguje:

Osmá recese ve tvaru V je typická pro poptávkou-taženou ekonomiku – jeden až čtyři kvartály poklesu, následující prudkým odrazem ke silné ekonomice.
I Trumanova recese v roce 1948, během které slíbil odpovědět “by doing nothing” je přirozeně poptávkou-tažená ekonomika, tak jak leizer fair je.
Americká recese během administrativy Bushe I a Bushe II byly mělké a dlouhé, reflektující tak hybridní přístup otce a syna.

A pak tu byla poslední recese. Na grafu můžete vidět shod v křivce, v momentě kdy hybridní přístup byl ukončen a recese začala být řešena po “Nového Keynesiánského přístupu”. Velmi to připomíná protáhlé dno Velké ekonomické deprese (The Great Depression), která byla čistě řešena Keynesiánským přístupem.

Když na to přijde, Keynesianismus je pozde vhodnou omluvou pro to, co levicový politici chtějí udělat stejně – utratit více vládních peněz.
(When you get right down to it, Keynesianism is just a convenient excuse for what the left wants to do anyway, spend more government money.)
–Don Boudreaux, George Mason University, 2011

 

Co málokdo ví, je že zde není žádný smysluplný teoretický rámec nebo empirický podklad pro Keynesianský přástup.
(What few know is that there is no meaningful theoretical or empirical support for the Keynesian position.)
–Robert Barro, Harvard University, 2011

Myslím, že je čas na další zkracení…

<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-143084524-20-5d0b8f08616db' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=143084524&post_id=20&origin=sjirak.cz&obj_id=143084524-20-5d0b8f08616db' data-name='like-post-frame-143084524-20-5d0b8f08616db'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>

One thought

  1. Wonderful awareness, thanks for posting this
    I must say I have got a lot of knowledge from
    this article, maintain the good work, appreciate it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: