Stanislav Jirak

Just Another personal website

CustomMac

Abstract Yet as to date, OS X still seems to be the fore-most advantage of Mac computers, which otherwise use commonly available components now. Thought legally bound exclusively to these products, a software-based distros like MultiBeast utility from TonyMacX86 can disolve limitations given by pre-defined computer builds of the single manufacturer. That general brand-factor price has been …

Demokracie 3.0

Abstract Na základě předchozích, již provedených, simulací se zdá, že systém cyklických skupin P21w sdružených do jednoho orgánu by mohl díky násobení přenosu dále minimalizovat vliv populismu na celkový výkon zastupitelské funkce vlády napříč ekonomickou periodou a zároveň s tím, díky dostatečnému počtu členů v takovém orgánu, by většina voličů mohla mít své zastoupení na …

Clustery P2018

Hypotéza Podle Mapy Překryvů volebního průzkumu P21: Cluster 1: Jiří Drahoš – Pavel Fišer, Marek Hilšer, Michal Horáček Cluster 2: Miloš Zeman – Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek Asociace clusterů podle “Charakteristiky voličů”: C1: jiné, než základní vzdělání, metropolitní regiony, produktivní věk C2: vice versa: základní vzdělání, chudé regiony s vysokou nezaměstnaností, vysoký věk …

Prezídium 21

  Abstract Efekt více členů P21w sdružených v jednom orgánu by de-facto mohl přesouvat schéma zastupitelské vlády od menšiny nad většinou, k většině nad menšinou, přičemž jsou to zároveň nejméně populističtí kandidáti, jenž mají nejvyšší šanci na uplatnění celkového vlivu. Simulace Parametry: Počet kandidátů: 9 Počet členů prezídia: 3 Předpoklad: Množství hlasů = Pravděpodobnost zvolení Na …

Prezident 21w

Abstract Volební systém Demokracie 2.1 se zavedením váženého systému a efektem více záporných hlasů, se zdá být díky přesnějšímu vyjádření vůle voličů efektivnější v posilování vlivu sofistikovaných voličů a omezování kontroverzních a potenciálně rozikových možností. Simulace Zdroje dat Reálné volby: https://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/vysledky-voleb-1-kolo/ Simulace D21: https://www.prezident21.cz/results/listing Parametry D21w 1. +hlas: 3b. 2. +hlas: 2b. 3. +hlas: 1b. 1. -hlas: …

Ekonomie dobra a zla

Definice Dobro = Prokázáno na základě opakujícího se vzoru jako lepší, něž-li …. Zlo = vice versa Hypotéza Ekonomie Dobra: Švýcarsko, Japonsko, USA, Honk Kong, … Ekonomie Zla: Severní Korea, Kuba, SSSR, Putinovo Rusko, většina afrických států, … Ekonomická kategorie 1: odchylka k Leiser-fair Ekonomická kategorie 2: Keynesiánský přístup Etická kategorie 1: více decentralizované a …

Bledá modrá tečka

“Podívejte se znovu na tu tečku. To je zde. To je domov. To jsem my. Na ni, každý koho milujete, každý koho znáte, každý o kom jste kdy slyšely, každý člověk, který kdy byl; žil svůj život. Souhrn veškeré radosti a utrpení, tisíců sebevědomých náboženství, ideologií, a ekonomických doktrích, každý lovec a sběrač, každý hrdina …

Business Intelligence

Definice Navzdory populární záměně zkratky BI za Beer Intelligence, Business Intelligence je oblast IT zabívající se extrakcí, transformací a načtením výstupních dat do datových skladů, jejich analytických zpracováním a poskytnutí výstupů v prezentační vrstvě za účelem detailních vhledů do oblasti zájmu společnosti. To umožňuje výrazné zvýšením produkční i provozní efektivity, optimální tok finančních prostředků a …